No kā ir atkarīga meža cena?

No kā ir atkarīga meža cena?

Kādas mežu cenas dominē 2020. gadā, vai tās ir augstākas nekā iepriekšējā gadā, vai varbūt zemākas? Vai, tikai aplūkojot mežu, var viennozīmīgi noteikt tā reālo tirgus cenu? Diemžēl nē, jo tas ir atkarīgs no daudziem savstarpēji saistītiem faktoriem. Tikai tad, kad tos visus pareizi novērtē, ik gadu ir iespējams aprēķināt iespējamo meža cenu un uzzināt, kāda ir jūsu meža vērtība. Turpmāk šajā rakstā tiks apspriesti faktori, kas ietekmē meža cenu.

Jebkurš pircējs, kas vēlas iegādāties mežu, vispirms vērš uzmanību uz to, cik ātri viņš no tā varēs gūt labumu. Ir pašsaprotami, ka neviens nepērk mežu tikai tāpēc, ka tas ir skaists, bet cer to kādreiz vai tuvākajā laikā izmantot un pārdot koksni. Tātad visi meži nav vienādi.

Kritēriji, kas ietekmē meža cenu:

 • meža vieta;
 • meža purvainums;
 • valdošās koku sugas;
 • vecums;
 • koku augstums;
 • stumbru diametrs;
 • koku biezums;
 • iespējamie dabas aizsardzības ierobežojumi;
 • ekonomiskā un tirgus situācija utt.

Jāuzsver, ka mežsaimniecības jomā ir bieži gadījumi, kad koksnes uzpircēji, izmantojot meža īpašnieka zināšanu trūkumu, spēj nopirkt mežu par ievērojami zemāku cenu salīdzinājumā ar tā reālo vērtību. Tāpēc ir svarīgi meža vērtēšanai piesaistīt pieredzējušu speciālistu, kurš, ievērojot meža vērtēšanas noteikumus, spēs objektīvi noteikt jūsu meža vērtību. Meža izsoles mežu tirdzniecības speciālistiem ir informācija par līdzīgiem meža darījumiem, un viņi var palīdzēt saņemt augstāko iespējamo cenu izsolē. Turklāt jūsu meža cena atšķirsies atkarībā no tā, vai pārdodat mežu ar zemi, vai izciršanai.

Augoša meža cena

Pārdodot augošu mežu izciršanai, tā pircēju visvairāk interesē koku suga un vecums. Jauna apšu audze nekad nelīdzināsies nobriedušai ozolu audzei, jo ozola koksne tiek pārdota pat vairākas reizes dārgāk. Vides ministrija ir iesniegusi valsts meža pārdošanas cenas, pēc kurām var orientēties dažādu koku šķirņu vērtībās, tomēr tās vienmēr koriģē pieprasījums un piedāvājums tirgū.

Turklāt būtu jāvērš uzmanība, ka nenocirsta meža cena tiek iegūta, no apaļkoksnes cenas atskaitot koksnes sagatavošanas un pārdošanas izmaksas.

Paša meža novērtēšanas procesa gaitā tiek noteikts cērtamo koku tilpums un to struktūra, šo informāciju saskaņo ar mežniecības koksnes tirdzniecības cenām, aprēķina sagatavošanas izmaksas un iesniedz iespējamo meža cenu. Ir pašsaprotami, ka tā ir jūsu, kā meža īpašnieka, darīšana, vai jūs tai piekrītat, jo galu galā cenu noteiksiet jūs paši.

Meža cena ar zemi

Pārdodot mežu ar zemi, viens no galvenajiem faktoriem, kas noteiks cenu, būs tas, cik sen šeit tika veikta koku ciršana, un cik labi pēc tam tika atjaunots mežs. Tāpēc meža ar zemi cena dažreiz var būt zemāka, nekā pārdodot augošu mežu. Pērkot mežu ar zemi, jaunais tā īpašnieks vienlaikus apņemas arī to atjaunot, ko neuzņemas pircējs, kas veic izciršanu.

Tāpat, kā augoša meža gadījumā, mežs tiek novērtēts pēc:

 • pēdējo gadu tirgus izmaiņām;
 • nobriedušu un nenobriedušu audžu tilpuma un vērtības;
 • prognozējamām meža kopšanas izmaksām pirms iespējamas ciršanas un atjaunošanas izmaksām pēc tās;
 • prognozējamām iespējamām sanitārajām cirtēm un citiem faktoriem;
 • meža zemes vērtības.

Turklāt audzes un zemesgabalus vērtē atsevišķi. Zemes cenu atšķirībā no citiem gadījumiem vērtē, nevis ņemot vērā tirgus cenu, bet tās īpašības, kas ietekmē meža augšanu. Tāpēc, piemēram, stāvas nogāzes vai ļoti mitras, purvainas zemes vērtība būs mazāka.

Kā saglabāt augstu sava meža cenu?

 • Kopt mežu — tīrīt, neatstāt nogāzušos vai nolauztus kokus, rūpēties par to stāvokli. Nekoptu, nolaistu mežu par augstu cenu pārdot būs daudz grūtāk. Tas ir ļoti aktuāli cilvēkiem, kuri mežu ieguvuši mantojumā vai līdzīgā veidā un neplāno to kopt. Šādā gadījumā labāk mežu pārdot profesionāļiem un tā veicināt Lietuvas mežu vispārīgā stāvokļa uzlabošanu.
 • Uzraudzīt blakus jūsu īpašumam esošos celiņus un ugunsdrošības joslas.
 • Vērot koku stāvokli, konstatēt koku slimības vai kaitēkļus un ziņot par tiem, kamēr tie vēl nav izplatījušies.
 • Pasargāt mežu no nelikumīgas izciršanas un koksnes zādzībām — par nelikumīgu koku ciršanu nāksies atbildēt jums, un pilnīgi vai daļēji izcirsts mežs tiešām nebūs pievilcīgs pircējiem.
 • Pārdodot mežu izciršanai, līdz galam jānoskaidro, vai piedāvātajā summā ir iekļauti nodokļi, kuri ir jāsamaksā meža īpašniekam.
 • Augoša meža pārdošanas gadījumā jāpanāk, lai cenā tiktu iekļautas meža kopšanas un atjaunošanas pēc izciršanas izmaksas.
 • Nekādā ziņā nedrīkst pārdot mežu bez līguma; nedrīkst censties un pieņemt piedāvājumus apiet likumus. Mežu tirdzniecību un ciršanu stingri kontrolē valsts, tāpēc pieļautie pārkāpumi agrāk vai vēlāk tiks atklāti.
 • Neaprobežoties tikai ar vienu vai diviem piedāvājumiem, bet censties saņemt to pēc iespējas vairāk. Tas ir iespējams, piedaloties mūsu rīkotajās izsolēs.
 • Ļaut meža stāvokli un vērtību noteikt neatkarīgiem mežsaimniecības speciālistiem, nevis pircēja piedāvātajām personām.

Tātad meža cenu ietekmē daudzi faktori, un, lai to saglabātu augstu, ir jāiegulda daudz pūļu. Bieži vien krāpnieki un blēži vēlas tikai iedzīvoties uz cilvēku rēķina. Mežs taču ir vērtīgs ieguldījums. Kad ir pienācis laiks pārdot savu mežu, piedāvājam piedalīties mūsu izsolē, jo pie mums tirdzniecība beidzas ar darījumu, nevis ar solījumiem. Tirdzniecības menedžeri rūpējas par visu: lai jūsu kontā tiktu ieskaitīta precīzi tāda summa, kura tika nosolīta izsolē. Turklāt izsolē reģistrējušies uzņēmumi ir godīgi, uzticami un maksātspējīgi. Tie, izdarot solījumu par jebkuru mežu, apņemas to arī nopirkt. Saistības ir mūsu priekšrocība.

Uzticieties savas jomas profesionāļiem un saņemiet augstāko cenu par savu mežu! Unikāls meža cenas kalkulators →